REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: GMINA PRAŻMÓW
1 nazwa zbioru danych