REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: PRAGMA FAKTORING S.A.
1 nazwa zbioru danych