REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: GMINA ZBÓJNO
1 nazwa zbioru danych