REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie
1 nazwa zbioru danych