REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.
1 nazwa zbioru danych