Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

abc z siedzibą: brak adresu

Pozycja 1 / 1
1) nazwa zbioru danych
zbiór klientów
2a) oznaczenie administratora danych
abc
2b) adres administratora danych
BRAK DANYCH
2c) numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej administratora danych
123456789
3a) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy
nie dotyczy
3b) adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy
nie dotyczy
4) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
SUPER-SOFT sp.z o.o. [Niska 8B, 34-900 Kraków]
5) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
6) cel przetwarzania danych w zbiorze
informowanie o nowych ofertach i promocjach
7) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
indywidualni klienci firmy
8) zakres danych przetwarzanych w zbiorze
imiona i nazwiska; adres zamieszkania lub pobytu; numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer telefonu; adres e-mail
9) sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności - czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
10) sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności - czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione przepisami prawa
tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
11) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
nie dotyczy
12) informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
nie dotyczy
data rejestracji
2015-08-16
data ostatniej modyfikacji
2015-11-02
HISTORIA ZMIAN
data zmiany przedmiot zmiany poprzednia wartość nowa wartość
2015-08-16 data wpisu zbioru do rejestru brak 2015-08-16