Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Gmina Tarnawatka z siedzibą: Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka