REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
administrowany przez: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna Polana"
1 nazwa zbioru danych