Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Jan Kowalski z siedzibą: brak adresu

1) nazwa zbioru danych
zbiór klientów
2a) oznaczenie administratora danych
Jan Kowalski
2b) adres administratora danych
BRAK DANYCH
2c) numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej administratora danych
123456789
3a) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy
nie dotyczy
3b) adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy
nie dotyczy
4) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
SUPER-SOFT sp.z o.o. [Niska 8B, 34-900 Kraków]
5) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
6) cel przetwarzania danych w zbiorze
informowanie o nowych ofertach i promocjach
7) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
indywidualni klienci firmy
8) zakres danych przetwarzanych w zbiorze
imiona i nazwiska; adres zamieszkania lub pobytu; numer identyfikacji podatkowej (NIP); numer telefonu; adres e-mail
9) sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności - czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
10) sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności - czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione przepisami prawa
tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
11) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
nie dotyczy
12) informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
nie dotyczy
data rejestracji
2015-08-16
data ostatniej modyfikacji
2016-02-03
HISTORIA ZMIAN
data zmiany przedmiot zmiany poprzednia wartość nowa wartość
2015-08-16 data wpisu zbioru do rejestru brak 2015-08-16
2016-02-03 [5a] podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 1) zgoda osoby 1) zgoda osoby, 2) realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa, 4) realizacja zadań dla dobra publicznego, 5) usprawiedliwione cele ADO, 3) realizacja umowy